Insamling av användarinformation Vi kan samla in information om dig på olika sätt. Information som vi kan samla in på webbplatsen inkluderar:

Personuppgifter Personuppgifter som ditt namn, leveransadress, e-postadress och telefonnummer, kreditkortsinformation, demografisk information eller annan information som du frivilligt lämnar när du registrerar dig på webbplatsen eller när du väljer att delta i olika aktiviteter relaterade till denna webbplats, såsom onlinechatt och internetforum. Du som användare är inte skyldig oss att lämna dina personuppgifter, men utan dessa kan användning av vissa funktioner på webbplatsen förhindras. En behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå avtal och för att fullgöra de skyldigheter som åligger administratören enligt lag. Om dessa uppgifter inte lämnas kan tjänsterna inte tillhandahållas. Du kan begära tillgång till dessa uppgifter, antingen för att granska, rätta till, eller ta bort information. Om behandlingen av dina personuppgifter stöds av ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka dem. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du upptäcker att Tiny Dots behandlar dina personuppgifter utan ditt samtycke kan du lämna in ett klagomål till en inspektör för personuppgiftsskydd eller annan behörig tillsynsmyndighet. Sekretesspolicy Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 1 februari 2020. Tinydots ("vi") respekterar våra användares integritet.

Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar din information när du besöker vår webbplats på tinydots.co.uk, inklusive andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer relaterade till eller relaterade till den. (nedan kallad "webbplatsen"). Tiny Dots bearbetar endast de uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster som erbjuds. Läs denna integritetspolicy noggrant. Om du inte godkänner villkoren i denna sekretesspolicy, vänligen gå inte till webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar som sker genom en uppdatering i fliken "senast uppdaterade" med datum i denna sekretesspolicy. Eventuella ändringar eller modifieringar träder i kraft omedelbart efter att den uppdaterade sekretesspolicyn har publicerats på vår webbplats och du avstår från rätten att få ett separat meddelande om ändringar eller modifieringar. Samtidigt vill vi informera dig om att denna integritetspolicy uppfyller den informationsskyldighet som följer av art. 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46 / EC (Journal of Laws of the EU 2016 No. 119, s. 1), nedan kallad "GDPR".

Vem kontrollerar dina personuppgifter? Administratören av dina personuppgifter är Tinydots sp. Z o.o. med huvudkontor: Prądnicka 12, 30-002 Kraków, Polen, registrerat i handelsregistret, NIP 6772445248. Du kan kontakta oss via e-post contact@tinydots.se eller per post till följande adress: Prądnicka 12, 30-002 Kraków , Polen. I den utsträckning som tillåts enligt lag kan vi överföra dina uppgifter till mottagare utanför vårt företag. Dessa externa mottagare inkluderar: - dotterbolag till vilka personuppgifter kan överföras för att utföra gruppprocesser för intern datahantering av tjänsteleverantörer som, enligt separata avtal med oss, tillhandahåller vissa tjänster, som kan innefatta behandling av personuppgifter, samt godkända underleverantörer av våra tjänsteleverantörer. - privata eller offentliga enheter, så länge vi är skyldiga att tillhandahålla dina personuppgifter på grundval av en laglig skyldighet som ålagts oss.

Derivatinformation som våra servrar samlar in automatiskt vid åtkomst till webbplatsen, såsom IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, åtkomsttid och sidor som visas omedelbart före och efter att ha kommit in på webbplatsen. Om du använder vår mobilapplikation kan denna information också innehålla enhetens namn och typ, operativsystem, telefonnummer, land och andra interaktioner med applikationen och andra användare via serverloggfiler, samt all annan information som du tillhandahåller oss.

 Betalningsinformation Betalningsinformation, såsom information relaterad till betalningsmetoden (t.ex. giltigt kreditkortsnummer, kortmärke, utgångsdatum) som vi kan samla in när du gör ett köp, beställning, returner, utbyte eller begär information om våra tjänster på webbplatsen . Vi lagrar endast begränsad betalningsinformation. Annars förvaras all information i vår betalningsbehandlare och vi uppmuntrar dig att läsa dess integritetspolicy och direktkontakt för svar på dina frågor.

Facebook- behörigheter Webbplatsen kan få tillgång till grundläggande Facebook-kontoinformation som standard, inklusive namn, e-postadress, kön, födelsedatum, aktuell bostad och profilfoto-URL, samt annan information som användaren frivilligt lämnar. Vi kan också begära åtkomst till andra behörigheter relaterade till ditt konto, till exempel vänner, inloggning och liknande, och du kan bevilja eller neka oss åtkomst till varje enskild behörighet. För mer information om Facebooks behörigheter, se Facebooks sida om Behörigheter.

Information om mobilenhetsdata Enhetsinformation, såsom ID för mobil enhet, modell, tillverkare och enhetsplatsinformation när användaren kommer åt webbplatsen från en mobil enhet. Information om geolokalisering. Vi kan begära åtkomst eller tillstånd och spåra platsbaserad information från din mobila enhet, antingen kontinuerligt eller medan du använder vår applikation för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörighet kan du göra det i enhetens inställningar. Data från mobila enheter. Vi kan samla in enhetsinformation (t.ex. mobil enhets-ID, modell och tillverkare), operativsystem, versioninformation och IP-adress. Pushnotifikationer. Vi kan be dig att skicka push-aviseringar om ditt konto eller din app. Om du inte längre vill få dessa typer av aviseringar kan du stänga av dem på enhetens inställningar.

Användning av användarinformation Om vi ​​har korrekt information om dig kan vi ge dig en effektiv, effektiv och skräddarsydd användartjänst. I synnerhet kan vi använda information som vi har samlat in om dig via denna webbplats för: a. Administrera tävlingar, kampanjer och tävlingar. b. Att hjälpa brottsbekämpande myndigheter och svara på rättssamtal. c. Beredning av anonyma statistiska data och analyser för internt bruk eller för en tredje part. d. Skapande och hantering av konton. e. Att skicka annonser, kuponger, nyhetsbrev och annan information om kampanjer och webbplatsen. f. Att skicka e-postmeddelande angående din beställning. g. Aktivera kommunikation mellan användare. h. Uppfylla och hantera inköp, order, betalningar och andra transaktioner relaterade till webbutiken. i. Skapa en personlig användarprofil för att anpassa framtida besök på webbplatsen. j. Öka webbplatsens effektivitet och funktion. k. Övervakning och analys av användning och trender för att förbättra användarupplevelsen. l. Meddela användaren om uppdateringar. m. Erbjuda nya produkter, tjänster och rekommendationer. n. Genomföra andra affärsaktiviteter efter behov. o. Förebyggande av bedrägeri, och övervakning mot stöld och skydd mot kriminell verksamhet. s. Behandling av betalningar och returer. r. Feedback om användning av webbplatsen och för kontakt med användaren. s. Lösning av tvister och problem. t. Svar på frågor om produkter och kundtjänst. u. Nyhetsbrev. w. Support.

Delar Tiny Dots användarinformation till andra? I vissa situationer kan vi dela information om dig. Dina uppgifter kan delas på följande sätt: Lagligt eller för att skydda dina rättigheter. Om vi ​​anser att utlämnande av information om dig är nödvändig för att svara på juridiska processer, för att undersöka eller avhjälpa eventuella överträdelser av vår policy eller för att skydda andras rättigheter, egendom eller säkerhet, kan vi avslöja information om dig som tillåtet eller krävs av tillämplig lag, policy eller förordningar. Detta inkluderar att dela information med andra företag för att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisken. Tjänsteleverantörer från tredje part Vi kan dela information om dig med tredje part som tillhandahåller tjänster till oss eller för våra räkning, inklusive betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundtjänst och marknadsföringssupport. Marknadsföringskommunikation Med ditt samtycke eller med möjlighet till återkallelse kan vi lämna ut dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål, så långt det är tillåtet enligt lag. 

Nyhetsbrev Om du vill avsluta prenumerationen på framtida nyhetsbrev, följ instruktionerna som finns längst ner i varje e-postmeddelande. Partners Vi kan dela din information med våra dotterbolag. I sådana fall kräver vi att dessa dotterbolag följer denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och alla dotterbolag, joint venture-partners eller andra enheter som vi kontrollerar eller som har en gemensam kontroll tillsammans med oss. Affärspartners Vi kan dela din information med våra affärspartners för att förse dig med vissa produkter, tjänster eller kampanjer. Sociala mediekontakter När du ansluter till vår webbplats [eller vår mobilapplikation] via ett socialt nätverk kommer dina sociala nätverkskontakter att kunna se ditt namn, profilbild samt dina aktiviteter. Andra leverantörer från tredje part Vi kan dela information om dig med annonsörer och investerare för allmänna affärsanalyser. Vi kan också dela dina uppgifter tredje parter för marknadsföringsändamål, detta enligt lag.

Information om försäljning eller konkurs I händelse av en omstrukturering, försäljning av hela eller delar av våra aktier, en sammanslagning eller företagsförvärv kan vi överföra din information till det nya företaget. Om vårt företag ​​går i konkurs eller ansöker om likvidation kommer vi överföra dina uppgifter att vara tillgängliga vid ett företagsförvärv till ett annat företag. Du måste godkänna en sådan överföring och att förvärvföretaget kan vägra att uppfylla åtaganden från oss i denna sekretesspolicy. Vi ansvarar inte för handlingar från tredje part som du delar personlig eller känslig information med, och vi har ingen befogenhet att hantera eller kontrollera begäranden från tredje parter. Om du inte längre vill få korrespondens, e-post eller annan kommunikation från en tredje part, är du ansvarig för att kontakta den tredje parten i fråga omgående.

Cookies Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik på webbplatsen och vår mobilapplikation för att skräddarsy användarupplevelsen på vår webblats och i vår mobilapplikation efter dina behov och förbättra din upplevelse. Vi använder cookies för att bearbeta och analysera information om tjänster som du ser på vår webbplats. Dessa hjälper användaren att komma ihåg alla tjänster som är lagrade i varukorgen vid beställning och hjälper att komma ihåg användarens preferenser för alla framtida besök. Du kan välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att inaktivera alla cookies. Du gör detta via dina webbläsarinställningar. Varje webbläsare är lite annorlunda. Därför är det viktigt att du kontrollerar din webbläsares hjälpmeny för att ta reda på hur du korrekt ändrar användningen av cookies. Om du inaktiverar cookies kan det hända att våra tjänster slutar fungera korrekt med din webbläsare, men du kan fortfarande göra beställningar. När du använder webbplatsen eller vår mobilapplikation samlas inte personuppgifter in med hjälp av spårningstekniken. Cookies är små filer som webbläsaren lagrar på användarens dator. Information om ditt besök på vår webbplats kan lagras i cookies. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Du kan radera eller avvisa cookies, men tänk på att detta kan påverka webbplatsens tillgänglighet och funktionalitet.

Onlinereklam Dessutom kan vi använda tredjepartsprogramvara för att visa annonser på webbplatsen [och vår mobilapplikation], genomföra marknadsföringskampanjer via e-post och hantera andra interaktiva marknadsföringsinitiativ. Denna programvara från tredje part kan använda cookies eller liknande spårningsteknik för att hantera och optimera din onlineupplevelse i vår webbutik. Webbplatsanalys Vi kan också arbeta med utvalda tredjepartsleverantörer för att möjliggöra användning av spårningsteknik och remarketingtjänster på webbplatsen genom att använda cookies från första och tredje parter för att bland annat analysera och spåra användarnas bruk av webbplatsen, bestämma populariteten för visst innehåll och få en bättre förståelse för onlineaktivitet. Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc., som använder "cookies" (textfiler) placerade på din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare brukar webbplatsen. Genom att komma åt webbplatsen godkänner du att dessa tredje parter samlar in och använder dina uppgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa deras integritetspolicy och kontakta dem direkt för svar på dina frågor. Vi delar inte någon personlig information med dessa tredjepartsleverantörer. Vi samlar in och använder all analytisk information, tillsammans med analytisk information från andra användare, på ett sådant sätt att den inte rimligen kan användas för att identifiera en specifik användare. Du kan inaktivera spårning via Google Analytics genom att installera det här webbläsartillägget: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Tredjepartswebbplatser Vi erbjuder inga produkter eller tjänster från tredje parter på vår webbplats. Informationssäkerhet Vi använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. All konfidentiell information som du lämnat för oss är krypterad och ligger bakom säkra nätverk. Alla transaktioner hanteras av en gateway-leverantör och lagras eller bearbetas inte på våra servrar. All data är tillgänglig för ett begränsat antal personer som har särskilda åtkomsträttigheter och måste bevara all information konfidentiell. Vi använder ett flertal säkerhetsåtgärder när du gör en beställning, lämnar information och överför pengar för att få åtkomst till din information.

Sekretesspolicy för barn Vi godkänner eller medvetet marknadsför inte för barn under 13 år. Om du har information om någon som har ett konto i vår butik som är ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Ta bort spårningsfunktioner De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem har funktionen "Do-Not-Track" ("DNT") eller inställningar som kan aktiveras för att indikera att du inte vill att information om din positionshistorik och webbaktivitet ska övervakas och sparas. En enhetlig teknikstandard för detektering och implementering av DNT-signaler har ännu inte upprättats. Därför svarar vi för närvarande inte på webbläsarens DNT-signaler eller andra mekanismer som automatiskt informerar dig om ditt beslut att inte spåras online. Om online-spårningsstandarder skulle tillämpas, och vi antas följande antaganden i framtiden kommer vi att meddela dig om denna regel i en reviderad version av denna sekretesspolicy. De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem har funktionen "Do-Not-Track" ("DNT") eller inställningar som kan aktiveras för att svara på att en användare inte vill att information om hans webbaktivitet övervakas och sparas. Om du aktiverar DNT i din webbläsare kommer vi att svara på DNT-webbläsarsignaler.