WEBBPLATSREGLER

I. Definitioner

1. Köpare - en fysisk person som köper varor för personliga ändamål, som inte är relaterade till affärsverksamhet, och har ingått ett avtal med säljaren på de villkor som anges i detta erbjudande av onlinebutiken tinydots.se

2. Civillag - lagen av den 23 april 1964 (Journal of Laws of 1964, nr 16, punkt 93, med ändringar);

3. Köpregler (Villkor) - detta dokument är för tillhandahållande av tjänster via onlinebutiken tinydots.nl

4. Onlinebutik (butik, Service, Säljare) - finns på webbplatsen på. tinydots.nl genom vilken Köparen kan göra beställningar;

5. Produkt - en produkt som säljs i onlinebutiken;

6. Försäljningsavtal - ett avtal om försäljning av varor i enlighet med civillagen, ingått mellan Tinydots Sp z o.o. och köparen, som utförs via nätbutiken;

7. Konsumenträtt - lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (2014 års lag, punkt 827);

8. Distansförsäljningsvillkor - lagen från den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (2002 års lag, nr 144, punkt 1204, med ändringar);

9. Beställning - enskilda artiklar som väljs bland de produkter som visas på säljarens webbplats, 

specificeras av köparen vid ansökan

II. Allmänna bestämmelser

2.1. Dessa förordningar definierar reglerna för onlinebutikens tinydots.nl funktion

2.2. Dessa förordningar innehåller de regler som avses i artikel 8 i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster;

2.3. Säljare. Tinydots Sp z o.o., ul. Prądnicka 12, Kraków, Polen.

2.4. Dessa förordningar detaljredovisar särskilt:

• villkor för att göra beställningar via butikens webbplats;

• parternas rättigheter och skyldigheter till avtalet till följd av ingående av ett distansförsäljningsavtal via en onlinebutik;

 

2.5. Tekniska villkor och krav för hårdvara och datorsystem som krävs för att göra beställningar:

………………..

 

2.6. För att kunna använda onlinebutiken bör köparen på egen hand få tillgång till en dator eller terminalenhet med internetåtkomst;

2.7. Säljaren har rätt att ingå ett försäljningsavtal via webbutiken med personer över 18 år;

2.8. Köpare kan när som helst komma åt dessa villkor via länken på tinydots.nl hemsida

2.9. Information om produkter på butikens webbplats, beskrivningar, tekniska och operativa parametrar och priser utgör ett erbjudande om att ingå ett försäljningsavtal i den mening som avses i art. 71 i civillagen;

2.10. Priserna på tinydots.se webbplats är giltiga från det ögonblick du får e-postmeddelandet med den slutliga bekräftelsen på alla beställningsartiklar eller beställning. Detta pris ändras inte oavsett prisförändringar i butiken, som bara kan förekomma för enskilda produkter, efter att köparen fått ovannämnda bekräftelse i elektronisk form.

 

III. Regler för köp i onlinebutiken

3.1 För att göra en beställning måste du acceptera reglerna och villkoren för försäljning av varor och tillhandahålla personuppgifter genom att fylla i beställningsformuläret.

3.2 Säljaren kan beröva kunden rätten att använda webbutiken och kan begränsa sin tillgång till vissa eller alla av onlinebutikens resurser, med omedelbar verkan om kunden bryter mot reglerna, särskilt när kunden:

- angett falska, felaktiga eller inaktuella uppgifter, vilseledande eller kränkning av tredje parts rättigheter i beställningsformuläret,

- har brutit mot tredje parts personliga rättigheter via webbutiken, särskilt de personliga rättigheterna för andra kunder i webbutiken,

- kommer att begå andra beteenden som av säljaren anses vara oförenliga med tillämplig lag eller allmänna principer för att använda Internet eller skada säljarens goda namn

3.3 En person som har berövats rätten att använda tjänsterna i webbutiken får inte göra en beställning igen utan föregående samtycke från säljaren

3.4 För att säkerställa säkerheten vid överföring av meddelanden och data i samband med de tjänster som tillhandahålls som en del av webbplatsen, vidtar nätbutiken tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga för graden av hot mot säkerheten för tillhandahållna tjänster, åtgärder för att förhindra förvärv och modifiering av personuppgifter som skickas på Internet av obehöriga personer;

3.5 Köparen är särskilt skyldig att:

- att inte tillhandahålla eller överföra innehåll som är förbjudet enligt lag, t.ex. innehåll som främjar våld, är ärekränkande eller kränker personliga rättigheter och andra rättigheter för tredje part,

- använda onlinebutiken på ett sätt som inte stör dess funktion, särskilt genom användning av specifik programvara eller enheter,

- avstå från att vidta åtgärder som: skicka eller posta oönskad kommersiell information (skräppost) som en del av webbutiken,

- använda onlinebutiken på ett sätt som inte är obekvämt för andra användare och för säljaren,

- användning av allt innehåll som ingår i webbutiken endast för personligt bruk,

- använda webbutiken på ett sätt som överensstämmer med bestämmelserna i gällande lag inom Republiken Polens territorium, bestämmelserna i förordningarna samt de allmänna principerna för användning av nätverket Internet.

- Kontrollera artikelns alla nödvändiga parametrar (storlek, antal, grafikens kvalitet) innan du använder produkten, läs instruktioner och monteringsanvisning (limning) för varorna, som finns på webbplatsen och obligatoriskt i produktens förpackning

Köparen är skyldig att omedelbart meddela säljaren om eventuella fel innan produkten används. I händelse av att produkterna används har köparen inte rätt att lämna in ett klagomål om produktens kvalitet (defekter) till säljaren. Skador som orsakas av felaktig användning under montering (limning) ger inte köparen rätten  att lämna in ett klagomål mot säljaren;

3.6 Onlinebutiken är tillgänglig för köpare i valfri tid. Mottagande av beställningar med bekräftelse från säljaren är tillgänglig 24 timmar om dygnet från måndag till söndag. Beställningar accepteras (bekräftas) efter att betalningen krediterats senast nästa arbetsdag efter betalning.

 

IV. Förfarandet för ingående av försäljningsavtal

4.1 För att ingå ett försäljningsavtal via webbutiken, gå till webbplatsen, gör ett val, ta ytterligare tekniska steg baserat på meddelanden som visas till köparen och information som finns på webbplatsen;

4.2 När du gör en beställning - tills knappen "Order med betalningsskyldighet" trycks in - kan köparen ändra de angivna uppgifterna och valet av produkt. För att göra detta, följ meddelandena som visas till köparen och den information som finns på webbplatsen;

4.3 Efter att köparen som använt onlinebutiken har tillhandahållit alla nödvändiga uppgifter kommer en bekräftelse på beställningen att visas.

Orderbekräftelsen kommer att innehålla följande information:

• namnet på den beställda produkten,

• priser på produkter och tjänster,

• extra kostnader (om tillämpligt),

• betalningsmetod,

• leveransplats.

 

  1. 4.4 För att göra en beställning är det nödvändigt att godkänna innehåll i förordningarna, tillhandahålla personuppgifter som är markerade som obligatoriska och trycka på knappen "Beställ med betalningsskyldighet";

  2. 4.5 Beställningen som gjorts av köparen är en vilja att ingå och genomföra ett försäljningsavtal med säljaren i enlighet med dessa regler och villkor för försäljning av varor;

  3. 4.6 Efter beställningen får köparen ett e-postmeddelande som bekräftar beställningen, dess nummer, som innehåller den slutliga bekräftelsen av alla väsentliga beståndsdelar;

  4. 4.7 Avtalet anses ingått i det ögonblick som Köparen får ovan nämnda bekräftelse.

5. Försäljningsavtalet ingås på polska.

4.9. Köparen godkänner att webbplatsen kan innehålla länkar till externa portaler, webbplatser och webbapplikationer som inte ägs eller på annat sätt är beroende eller kontrolleras av säljaren. Användare godkänner att webbplatsen kan nås med verktyg eller tjänster från tredje part. I vilket fall som helst är det en användares kostnad och risk att länka eller använda resurser och hjälpmedel från tredje part. I ett sådant fall uppmuntrar säljaren dig att läsa villkoren för tjänster från sådana tredje parter för att bestämma köparens rättigheter och skyldigheter.

V. Leverans

5.1 Vi levererar våra varor till Polen och utomlands. Leveranskostnader utanför Polen kan avstämmas när som helst efter att du kontaktat kundtjänst: kontakt@tinydots.se.

Det finns ingen möjlighet att hämta upp varorna personligen i vår butik.

5.2 Leveransen av beställda varor utförs av ett professionellt budföretag till kundens angivna adress. Frakt inom Polen är gratis om summan av beställningen överstiger 200 PLN. Om beställningen är mindre än 200 PLN, kommer leveranskostnaden att överensstämma med den aktuella kurirprisen, som kommer att synas på webbplatsen när du beställer.

5.3. Orderhantering i webbutiken är upp till 7 arbetsdagar från det att betalningen krediteras ditt konto. När du väljer alternativet betalning vid leverans räknas produktionstiden från det att beställningen görs och bekräftas.

 

5.4. I händelse av fel på varan måste köparen omedelbart informera säljaren om detta i form av ett e-postmeddelande som skickas till följande adress: kontakt@tinydots.se.

 

VI. Priser och betalningsmetoder

6.1 Priserna på varor anges i polska zloty och inkluderar alla komponenter, inklusive moms, tullar och alla andra komponenter;

6.2 Köparen har möjlighet att betala avgiften:

- kreditkort,

- genom elektronisk överföring,

- betalningsportaler tillgängliga på webbplatsen

6.3. Säljaren förbehåller sig rätten att acceptera eller vägra vissa former av betalning i enskilda fall.

 

VII. Uppsägning av avtal

 

7.1 tinydots.pl är en produktionstjänst på beställning.

7.2 Köparen anger beställningens parametrar - väljer foto, material, utskriftsstorlek och eventuellt efterbehandlingsalternativ.

7.3 Den produkt som beställts av köparen (fototapet, affisch, klistermärke, bild) konfigureras på grundval av en individuell och detaljerad beställning, därför i enlighet med art. 38 punkt 3 i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Journal of Laws 2014, punkt 827, med ändringar), har köparen inte rätt att återkalla ett avtal som ingåtts utanför affärslokalen eller på distans.

I enlighet med lagen om konsumenträttigheter kan butiken utesluta möjligheten att utöva rätten att dra tillbaka i händelse av ett avtal där tjänsten är en icke-prefabricerad artikel, tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller tjänar till att uppfylla hans individuella behov.

 

VIII. Returer och klagomål

 

8.1. Säljaren är ansvarig gentemot kunden som är konsument i den mening som avses i artikel 22 [1] i civillagen, under garantin för fel i den utsträckning som anges i civillagen, särskilt i art. 556 och art. 556 [1] -556 [3] i civillagen;

8.2 Klagomål som uppstår på grund av överträdelse av kundens rättigheter som tillförsäkras av lag eller enligt dessa regler ska skickas till följande adress: kontakt@tinydots.se Klagomål behandlas inom 14 dagar från dagen för mottagandet. Underlåtenhet vid behandling klagomålet inom ovan nämnda period innebär att det anses motiverat.

8.3 Eventuella reklamationer och klagomål efter att en fototapet har monterats kommer inte att beaktas.

 

IX. Klagomål avseende tillhandahållande av digitala tjänster

1. 9.1 Säljaren gör allt för att säkerställa att webbutiken uppfyller användarnas förväntningar, men garanterar inte att den är fri från defekter eller fel. Om inte detta nekas av de obligatoriska bestämmelserna i lag, utesluter säljaren sitt ansvar enligt garantin, eller annat som kan uppstå på grund av webbplatsens ofullkomlighet. Denna bestämmelse gäller inte användare som är konsumenter (denna bestämmelse är giltig inom Europeiska unionens territorium).

9.2 Användaren är skyldig att omedelbart underrätta säljaren om eventuella oegentligheter eller avbrott i funktionen hos webbutiken.

9.3 Oegentligheter relaterade till butikens funktion kan rapporteras skriftligen till följande adress: Tinydots, Prądnicka 12, 30-002 Kraków eller via e-post till följande adress: kontakt@tinydots.se.

Säljaren informerar om att på grund av egenskaperna hos den tekniska processen kan beställningens natur skilja sig något från den faktiskt utförda tjänsten, vilket särskilt beror på faktorer som de tekniska parametrarna på skärmen eller valda visningsinställningar. I samband med ovanstående anger säljaren att skillnaden i toleransintervall mellan den köpta produkten och beställningen kan uppgå till cirka 1%. Vid färgmappning kan skillnaden mellan den visade produkten och den mottagna produkten vara cirka 5%.

 

1. Säljaren informerar om att om en beställning för samma produkt har gjorts i två eller flera separata beställningar kan det finnas skillnader i toleransintervall och färgmappning som avses i punkt 9.4.

 

 

2. Ovan nämnda omständigheter utgör inte skäl för att acceptera klagomålet.

 

X. Säljarens upphovsrätt och immateriella rättigheter

 

  1. Användaren bekräftar och accepterar att alla rättigheter till webbplatsen tillhör säljaren. Det är förbjudet att använda dessa rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, andra än (i) på webbplatsen och (ii) i enlighet med bestämmelserna och tillämplig lag.

  2. Webbplatsen, dess enskilda element (inklusive grafiska användargränssnitt), texter (inklusive förordningarna), navigeringslösningar, val och layout av innehållet som presenteras på webbplatsen, grafiska element, sammanställningar och materialutveckling är föremål för juridiskt skydd, speciellt för databaser, programvarudator, grafik eller andra verk.

  3.  Skyddet gäller också allt material som säljaren tillhandahåller användare på elektronisk väg, särskilt via e-post. Det är förbjudet att modifiera, kopiera, distribuera, sända, visa, sända, skriva ut om, underlicensiera, skapa kollektiva verk från material utan säljarens medgivande och kommer att leda till rättsliga åtgärder från säljaren.

4. Nedladdning, användning och bearbetning av webbplatsens innehåll, inklusive användning av internetrobotar eller andra automatiska system för nedladdning av data från webbplatsen utan samtycke från säljaren, motsvarar ett brott mot bestämmelserna.

5. Användaren har ett fullt ekonomiskt ansvar för skador som orsakats säljaren,  till följd av användning av säljarens egendom utan hans samtycke eller i strid med bestämmelserna eller tillämplig lag.

 

10.1 De produkter som erbjuds av onlinebutiken skyddas av upphovsrätten. Köparen eller tredje part har ingen rätt att producera, distribuera eller reproducera säljarens varor (inklusive bilder, bilder, bilder) som visas på webbutikens webbplats. Användningen av ovanstående produkter är endast möjlig efter att ha fått säljarens skriftliga medgivande, vilket kan ges för ett specifikt ändamål och för en viss tidsperiod.

10.2 Endast med säljarens samtycke och på dess villkor får grafik, fotografier, bilder, bilder, texter, bilder etc. publiceras.

10.3 Om köparen skickar säljarens egna material antas det att köparen äger upphovsrätten till dessa verk. Säljaren förbehåller sig rätten att begära en skriftlig bekräftelse på författarskapet. I händelse av misslyckande att presentera bevis på författarskap kan Säljaren avbryta beställningen.

10.4 Övriga frågor som inte omfattas av detta kapitel omfattas av lagen av den 2 april 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter.

 

XI. Slutbestämmelser

11.1 Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan Säljaren och Köparen som är en konsument i den mening som avses i Art. 221 i civillagen, är föremål för behöriga domstolar i enlighet med bestämmelserna i de relevanta bestämmelserna i lagen om civilprocess.

11.2 Avgörande av eventuella tvister mellan Säljaren och Köparen som inte är konsument i den mening som avses i Art. 221 i civillagen, är föremål för behöriga domstolar i enlighet med säljarens säte.

 

11.3 Webbplatsens integritetsskyddspolicy ("Sekretesspolicy") finns i bilaga 1 till föreskrifterna och utgör dess integrerade del. Genom att godkänna villkoren i reglerna samtycker användaren också till sättet som säljaren behandlar personuppgifter som tillhandahålls på webbplatsen. Behandlingen av uppgifter, inklusive deras delning, sker på villkoren och i de formulär som föreskrivs i lagen.

1. Köparens personuppgifter kommer endast att behandlas för det syfte som är relaterat till genomförandet av Avtalet eller överföras till tredje part i händelse av de omständigheter som beskrivs i Sekretesspolicyn.

11.4 Onlinebutiken förbehåller sig rätten att ändra dessa regler. Information om ändringar kommer att publiceras på webbplatsen. Användare som redan har gjort en beställning kommer att meddelas om alla ändringar i föreskrifterna via e-post med rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar från dagen för anmälan. Ändringar av dessa regler träder i kraft efter uppsägningstiden. Beställningar som görs innan ändringarna träder i kraft omfattas av reglerna i dessa föreskrifter som gällde vid beställningstillfället.